Zdravilne Rastline

POGOJI UPORABESplošno
Uporabo spletne strani ZdravilneRastline.si urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Z vstopom na spletno mesto ZdravilneRastline.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Uporaba spletnega portala
Kot uporabnik spletne strani ZdravilneRastline.si se obvezujete, da le-te ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletnega mesta ZdravilneRastline.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletnemu mestu. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta ali izrecno dovoljena
.

Objavljeni materiali
Las
tnik spletnega portala ne postane lastnik materialov, ki jih objavite na javnih ali osebnih straneh spletnega portala, vendar si pridržuje pravico, da vašo objavo uporabi v zvezi z internetnim poslovanjem. Za objavo na spletnem portalu vam ne pripada nikakršno plačilo, če to ni vnaprej dogovorjeno z lastnikom v pisni obliki v okviru podpisane pogodbe. Z objavo kateregakoli gradiva pravtako dovoljujete, da vsi uporabniki oziroma obiskovalci spletnega portala uporabljajo slike skladno s temi pravili uporabe in skladno z zakonodajo, pri čemer vam ne pripada nikakršno plačilo.

Omejitev odgovornosti
Če ni drugače določeno, lahko storitve na portalu ZdravilneRastline.si uporabljate samo za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribuiranje, prenašanje, prikazovanje, izvajanje, reproduciranje, objavljanje, licenciranje, predelovanje, posredovanje, prodaja ali kakršnakoli druga oblika uporabe katerekoli informacije, dokumenta, fotografije ali druge vsebine, programske opreme ali storitve, ki jih nudi portal ZdravilneRastline.si.
Specials